Monday 16th of December 2019

यस्ता मानिस पवित्र हुन्छन्

जमिनमुनिको जल पवित्र हुन्छ। पतिव्रता नारी वा एकपत्नीव्रत भएको पुरुष पवित्र हुन्छन्। कल्याणकारी शासक(राजा) पवित्र मानिन्छन्। सन्तोषी ब्राह्मण शुद्ध हुन्छ।

चाणक्य भन्छन्, असन्तोषी ब्राह्मण, सन्तोषी शासक, लाज मान्ने यौनकर्मी(वेश्या) र लाज त्यागेका कुलीन नारी यी सबै नष्ट भएर जान्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्